Pirmos mažytės Sukakties sulaukus…

Pirmos mažytės Sukakties sulaukus…
orkestro direktorė Laimutė Pakalkienė

Visada būna pradžia…

Į Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivišką akordeonų orkestrą, vadovaujamą Česlovo Leono, po ketvirčio amžiaus 1996-aisiais „grįžo“ pamuzikuoti buvę šios mokyklos auklėtiniai: Rima Zasimovaitė, Julius Pakalka ir Laimutė Pakalkienė. Orkestro kelionė į Hamburgą davė impulsą minčiai suburti Vilniuje profesionalų akordeonų orkestrą. Pakalbinę po vieną, po du įvairių Vilniaus muzikos mokyklų akordeono mokytojus, mokytojas ekspertas Česlovas Leonas ir Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos profesorius Ričardas Sviackevičius subūrė pirmą ir vienintelį Lietuvoje akordeonų orkestrą.

Į kolektyvą vienas po kito įsijungė Liudmila Vindzberg, Elena Berezina, Alma Vadeišienė, Vida Knizikevičiūtė, Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojai Janina Lokucijevska, Svetlana Lavuta, Vladimiras Voskan. Jie visi ne vien entuziastai, bet tikri orkestrinio grojimo patriotai.

Orkestro dalyviams nuoširdžiai gaila, kad kartu nebemuzikuoja Helena Dainovskaja, Lina Dambrauskaitė-Huber, Rasa Petručionienė, Jūratė Uskytė-Prusevičienė, Violeta Žymančiūtė, Asta Žeromskienė, Petras Šuščevičius, Julius Pakalka. Orkestrantai visgi nepraranda vilties visiems kartu pamuzikuoti ateityje.

Gyvenimo metai matuojami gerais ir prasmingais darbais. Kolektyvo gyvavimo kelyje – tai koncertai. Per 10-metį jų grota virš 110-ties. Labiau ar mažiau sėkmingi, jie visi vedė orkestrą tobulėjimo – profesionalesnės meninės išraiškos ieškojimo, geresnio susigrojimo – keliu. Todėl ir pasivadinta skambiu „Consonos“ vardu. Koncertų geografija be galo plati – aplankytos Lenkija, Vokietija, Austrija, Italija, Suomija, Ispanija, Vengrija, Graikija, kaimyninės Latvija ir Estija. Dalyvauta festivaliuose ir koncertiniuose turuose šiose šalyse, konkurse Italijos mieste Cità di Castelfidardo 2000 m. spalį laimėta II-oji vieta. Daug koncertuota ir Lietuvos miestuose: Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Jonavoje, Plungėje, Klaipėdoje, Palangoje, Raseiniuose, Ariogaloje, Kupiškyje, Šalčininkuose ir daugelyje kitų. Įrašyta nemažai kūrinių Lietuvos Radijo fondui, koncerto Klaipėdoje videoįrašas rodytas per Vilniaus Televiziją.

Į orkestro kvietimą pamuzikuoti kartu mielai atsiliepė solistai: Saulius Auglys (marimba), Kąstytis Mikiška (birbynė), vokalistės – Zita Martinavičiūtė, Natalija Katilienė, Natalja Krauter ir Vida Taurinskaitė, saksofonininkai Kęstutis Vaiginis, Justė Sakalytė, Kęstutis Kuncė, akordeonistai Gintautas Smolskas, Vladimiras Petkevičius, Roman Bažilin, Modestas Jukna bei šviesios atminties Zita Abromavičiūtė. Mušamaisiais pritarė Laimis Bilevičius, Arvids Bitenieks, Arvydas Vainius bei jo mokinys Mindaugas Stundžia.

Tradiciniuose Naujametiniuose kolektyvo koncertuose dalyvavo akordeonistų duetas Eduardas Gabnys ir Genadijus Savkovas, akordeonų kvintetas „Cantus“, ansamblis „4tango“ (vad. Kristina Žebrauskaitė), džiazo trio „Chill out“, ansamblis „Subtilu-Z“.

Organizuojant Naujametinius orkestro akordeono muzikos vakarus visuomet aktyviai dalyvauja ir pirmoji orkestro direktorė Nijolė Vigelienė, organizavusi pirmąsias kolektyvo keliones į Europos šalis.

Per dešimtmetį atlikta arti 100 įvairių kompozitorių kūrinių. Sunku būtų juos ir išvardinti. Orkestro repertuare S. Moniuškos ir K. M. Vėberio, A. Glazunovo ir N. Rimskio-Korsakovo, H. Mancini ir L. Bernsteino, J. Štrauso ir A. Piazzollos, J. Naujalio ir M. Vaitkevičiaus bei daugelio daugelio kitų autorių kompozicijos, kurias diriguoja daug laiko ir jėgų šiam darbui skiriantys orkestro dirigentai Rita Auksoriūtė ir Vladimiras Voskan.

Ši graži ir prasminga veikla būtų neįmanoma be ištikimų orkestro rėmėjų.

Kolektyvas nuoširdžiai dėkingas šviesios atminties Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriui Kazimierui Balčėčiui, sudariusiam sąlygas orkestrui repetuoti ir jaustis Karoliniškių muzikos mokykloje kaip namuose, Vilniaus mokytojų namų direktorei Zitai Žepnickienei, niekad neatsisakiusiai padėti organizuojant tradicinius Naujametinius koncertus Mokytojų namų Didžiojoje salėje. Be galo dėkingi J. Karoso Paramos ir Labdaros fondo pirmininkei Birutei Karosienei už paramą organizuojant gastrolines keliones.

Pažymėjęs 10-ties metų veiklos Sukaktį, orkestras „Consona” neužsegė akordeonų dirželių – liepos pirmosiomis dienomis kolektyvas grįžo iš dviejų savaičių koncertinės kelionės po Norvegijos.

Nepaprastai kruopštaus orkestro dirigentės Ritos Auksoriūtės organizacinio darbo dėka „Norvegijos dumplinių instrumentų festivalio” organizacinio komiteto kvietimu “Consona”, vienintelis kolektyvas iš užsienio, viešėjo Sandneso mieste. Festivalio dalyviai 3 dienas koncertavo uždarose ir atvirose koncertinėse erdvėse. Skambėjo norvegų liaudies, klasikinė bei originali akordeono muzika. Uždegančiai liejosi šiuolaikiniais ritmais apipintos norvegų muzikos melodijos. Vyko įvairaus amžiaus solistų ir ansamblių konkursas.

“Consonai” taip pat teko koncertuoti įvairiose vietose ir atlikti skirtingas programas. Susikaupimo valandą Sandneso bažnyčioje skambėjo koncertą pradėjusio trimito (Tore Koppang) ir akordeono (Žana Gumenaja) duetas, J. S. Bacho ir C. Franko dainos, atliekamos Nataljos Krauter, bei trys E. Grygo siuitos “Iš Holbergo laikų” dalys. Nuostabi akustika nuteikė subtiliam muzikavimui ir leido jautriai perteikti kūrinių vidines mintis.

Didelę ir įvairiapusę programą orkestras pristatė pilname vakaro koncerte Quality Residence Hotel`yje – viso festivalio vyksmo šerdyje. R. Würthner`io „Karmen fantazija“ ir N. Rimskio-Korsakovo „Skomorochų eisena“ iš op. „Snieguolė“; S. Bixio bei V. Kiara dainos ir M. Juknos „Valsiukas“ (solo akordeonu Žana Gumenaja); M. Moszkowski „Ispanų šokiai“ ir M. Vaitkevičiaus „Šokių siuita“. Skambėjusi muzika sulaukė atsistojusių žiūrovų audringų aplodismentų.

Lengvos muzikos programa nuotaikingai skambėjo Europos kultūros sostinės 2008 – Stavangerio miesto klausytojams bei Sandneso skverų lankytojams.

Orkestrui “Consona” garbingai buvo patikėta pradėti Festivalio uždarymo koncertą H. Boll kūriniu “Inmortal” A. Piazzollos atminimui ir Nataljos Krauter atliekama V. Kiaros daina “La spagnola”.

Kolektyvas sulaukė gražaus įvertinimo – priėmime savivaldybėje Sandneso miesto merė palinkėjo toliau pratęsti užsimezgusį Norvegijos ir Lietuvos akordeonistų bendravimą.

Bet pats garbingiausias, reikšmingiausias ir labiausiai jaudinantis buvo koncertas Edvardo Grygo memorialinio muziejaus Koncertinėje salėje Troldhaugene šalia Bergeno miesto. Čia Edvardas Grygas gyveno ir kūrė. Čia buvo ir palaidotas. E. Grygo muzika, parašyta čia pat ant ežero kranto rymančiame namelyje – muzika H. Ibseno dramai “Peras Giuntas”, dainos “Pakeliui į Tėvynę”, “Dėkingumas”, “Daina kalnuose” – skambėjo pirmąkart šio muziejaus gyvavimo istorijoje atliekama būtent akordeonu. Suteikta garbė ir prisilietimas prie Edvardo Grygo kūrybinės aplinkos bei ten tvyrančios auros paliko neišdildomą įspūdį orkestro “Consona” dalyviams.

Orkestrantus pasitikę, globoję ir jais rūpinęsi žmonės visiškai sugriovė “atsivežtą iš namų” norvegiško santūrumo sampratą. Tolimoje nuostabiai didingos ir gražios gamtos šiaurės šalyje “Consonos” muzikantų laukė nepaprastai šilti, nuoširdūs, rūpestingi ir supratingi, be galo paslaugūs, tarsi į savo šeimą mus priėmę žmonės, nuo pirmos iki paskutinės akimirkos apgaubę visus dėmesiu ir tapę ištikimais kolektyvo gerbėjais, palikę visų širdyje nuoširdžios draugystės jausmą.

Be galo smagu, kad šioje kelionėje “Consonai” pritarė ir kolegos akordeonistai iš įvairių Lietuvos miestų: Gražina Andruškevičienė (Druskininkai), Nijolė Daukšienė (Palanga), Aušra Bukauskienė (Panevėžys), Loreta Augėnaitė (Klaipėda). Kolektyvą kelionėje lydėjo ir ištikima bei labai draugiška “palaikymo komanda”.