Victor Vlasov

Viktoras Petrovičius Vlasovas (Victor Petrovich Vlasov) – universalus ir originalus rusų kompozitorius gimęs 1936m. Šilkos mieste. Pirmieji prisilietimai prie muzikinio instrumento buvo, kai 1947m. teta jam nupirko ir išmokino groti mygtukine armonikėle. Pastebėjusi berniuko talentą, ji patarė tėvams nupirkti bajaną, kad jis turėtų daugiau tobulėjimo galimybių. Gavęs šį instrumentą jis pradėjo mokintis skambinti iš ausies bei naudojosi savamoksliams skirta knyga, kadangi Mongolijoje, kur tuo metu gyveno su tėvais, nebuvo jokios muzikos mokyklos.

1953m. su šeima persikėlė į Odesos sritį, kur pagaliau galėjo mokintis muzikos mokykloje. 1955m., kai persikėlė į pačią Odesą Vlasovui atsivėrė dar platesnės tobulėjimo galimybės. Šis miestas buvo garsus dėl savo muzikinių tradicijų bei dėl daugybės žymių čia gyvenusių muzikantų. Odesoje Viktoras gavo darbo Odesos filharmonijoje kaip bajanistas. Čia jis buvo kelių muzikinių kolektyvų nariu.

Po II-ojo pasaulinio karo bajanas itin išpopuliarėjo Sovietų Sąjungoje. Kartu su akordeonu bajanas buvo labiau vertinamas nei kiti instrumentai. Muzikantai vietoj liaudiškos muzikos ėmė groti Chaikino, Kolminovo, Šišakovo kompozicijas.

Vlasovas, grodamas šių kompozitorių kūrinius, atrado išskirtines bajano galimybes ir šios žinios įkvėpė jį patį kurti muziką: nuo kompozicijų simfoniam orkestrui iki džiazinių kūrinių bei operų. Visoje kūryboje bajanas jam buvo aukščiau už kitus instrumentus.

Viktoro Vlasovo kūriniai yra atliekami respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, yra įtraukiami į solines bei kamerines atlikėjų programas. Taip pat jis parašęs nemažai knygų susijusių su mokinimo groti bajanu metodika.

Dabar Vlasovas veda meistriškumo kursus, yra kviečiamas būti įvairių konkursų komisijos nariu, dėstytojauja ir koncertuoja visoje Rusijoje. Rusijos Gnesino akademija apdovanojo Vlasovą sidabro medaliu už jo indėlį į akordeono muzikos puoselėjimą.

 

Viktoro Vlasovo kūriniai akordeonui:

Temos ir variacijos ukrainiečių liaudies dainos tema „O, vidury miško“ („Oh, in front of the forest“)

Infinito – akordeonui ir kameriniam orkestrui

Koncertas-simfonija – bajanui ir kameriniam orkestrui

Steps

On the fair-ground

Telephone conversation

In constellation of Centaurus

Basso Ostinato

Bossa Nova

Holiday in Moldavanka

I like this rythme

Labyrinths of soul or Terra Incognita

Silent Movie

Brahm‘s smile

Koncertinis triptikas (Concert triptych)

Improvisation and toccata

Siuita „Five views on Gulag State“:

                      1. A zone

                      2. A stage (prisoners walking)

                      3. Thieves

                      4. Wood-cutting area

                      5. Criminal authority and creep