Nikolai Chaikin

Nikolajus Chaikinas (Nikolai Chaikin) – vienas žymiausių akordeono muzikos kūrėjų tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Tarp žinomiausių jo kompozicijų yra 2 koncertai akordeonui ir simfoniniam orkestrui, 2 sonatos akordeonui ir daugelis kitų kūrinių, kurie yra daugelio pasaulio akordeonistų repertuaruose.

Chaikinas gimė 1915m. Charkove. Besimokindamas muzikos mokykloje jis buvo prisijungęs prie Charkovo radijo liaudies instrumentų orkestro. Toliau mokslus tęsė Kijevo konservatorijoje. 1940m. baigė studijas kaip kompozitorius – pianistas.

Chaikinas yra labiausiai žinomas dėl jo kurto repertuaro bajanui. 4 dalių sonata bajanui h-moll buvo parašyta 1943-1944m. Ši kompozicija atskleidė įvairiapuses bajano galimybes ir buvo svarbi šio instrumento repertuaro istorijoje. Sonatos apimtis ir sudėtingumas neleidžia jos lyginti su bet kuriuo anksčiau sukurtu kūriniu bajanui.

Chaikino vienas svarbiausių pasiekimų akordeono muzikai buvo naujas muzikinės medžiagos pateikimo metodas. Kompozitoriaus įžvalgumas atvertė naują puslapį bajano istorijoje – šis instrumentas Nikolajaus dėka persikėlė ir į simfoninę sceną, kur karaliavo orkestro tarpe (kūriniai bajanui ir orkestrui). Chaikinas prisidėjo atrandant naujus muzikos žanrus, kuriuose muzika bajanui tapo dar reikšmingesnė ir profesionalesnė.

Po karo kompozitorius persikėlė į Maskvą, kur dirbo muzikos redaktoriumi spaustuvėje. Nuo 1964m. jis prisijungė prie Gorkio konservatorijos personalo, o nuo 1972m. pradėjo čia ir dėstytojauti.

Nuo 1944m. Chaikinas tapo SSRS kompozitorių sąjungos nariu ir neskaitant jo kaip dėstytojo pareigų visą laiką dirbo ir kompozitoriumi.

Kompozitorius buvo išrinktas tarptautinės akordeonistų konfederacijos viceprezidentu. Chaikino įvairiapusiška kūryba buvo įvertinta pasauliniu mastu. Jo kompozicijos akordeonui yra laikomos kaip naujas skyrius akordeono muzikos istorijoje. Ukrainiečių siuita buvo privalomas kūrinys 1971m. Belgijoje surengtame „Pasaulio taurės“ („Worldcup“) konkurse.

Nikolajus Chaikinas mirė Maskvoje 2000m.

 

Žymiausi Nikolajaus Chaikino darbai akordeonui:

Sonata bajanui su orkestru Nr.1

Koncertas bajanui ir orkestrui Nr.1

The great teacher Oratio

Ukrainietiška rapsodija bajanų trio

Sonata bajanui Nr.2

Koncertinė siuita

Vaikų albumas (Children‘s album)

Koncerta bajanui ir orkestrui Nr.2

Ukrainietiška siuita

Lyriškas valsas