Valentinas Bagdonas

Valentinas Bagdonas (gimė 1929 m. rugsėjo 29 d. Sriūbos, Mielagėnų valsčius; mirė 2009 kovo 11d.) – lietuvių kompozitorius. 1961 m. Lietuvos konservatorijoje baigė A. Račiūno klasę. 1957–1967 m. Vilniaus kultūros ir švietimo mokyklos, 1967–1997 m. (su pertrauka) M. K. Čiurlionio menų gimnazijos dėstytojas. 1971–1979 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos valdybos atsakingasis sekretorius. Valentinas Bagdonas – labai produktyvus kompozitorius (per 800 kūrinių). Jo kūryba apima platų žanrų spektrą. Kompozitorius pirmasis lietuvių muzikoje parašė koncertus anglų ragui, birbynei, trimitui. Išskirtinis kompozitoriaus kūrybos baras – muzika vaikams (apie 100 vokalinių kūrinių, per 150 įvairių instrumentinių pjesių, sonatų, ciklų fortepijonui, akordeonui, birbynei, kanklėms, fleitai, kitiems instrumentams). Taip pat kompozitorius daug muzikos yra parašęs liaudies instrumentų ansambliams ir orkestrams. Kūriniams būdingas nacionalinis charakteris, melodingumas, lyriškumas, kartais – groteskas.

Kūriniai akordeonui – 3 dalių sonatina; programinės pjesės vaikams: „Laivelyje“, „Rugiapjūtės melodija“, „Mergaičių šokis“, „Šokis“, „Imitacija“, „Malūnėlis“; šešios lietuviškos pasakos akordeonui: „Dangus griūna“, „Karalaitė gulbė“, „Raudonkepuraitė“, „Gaidelis ir vištelė“, „Paparčio žeidas“, „Lekia ragana su šluota“; preliudas ir fuga;  preliudas ir tokata; preliudas ir rondo tokata;  trys valsai; trys tango; „Koncertinis šokis“; „Greitas šokis“; trys kompozicijos akordeonui: „Incognito“, „Liaudena“, „Rondo tokata“; „Scerco toccata“ – akordeonistų duetui; „Preliudas“, „Fuga“, „Humoreska Sartai“, „Toccata“, „Šokis“- kvintetui; „Kalambūrai“ – duetas akoderdeonui ir mušamiesiems; „Preliudas ir skerco“ – duetas akordeonui ir kanklėms.

Informacija parengta remiantis www.mic.lt