Atsakomybės apribojimas

Portalo www.akordeonas.lt specializacija – žinių pateikimas bei įvairiausių naujienų publikavimas apie akordeoną.
Portalo administracija neužtikrina visos medžiagos išsamumo, naudingumo ir teisingumo. Už straipsnių, komentarų panaudojimą atsakingas pats portalo vartotojas.

Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokią medžiagą, kurią Jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi www.akordeonas.lt portalu, naudojate išimtinai savo nuožiūra bei rizika.
Akordeonas.lt neatsako už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesogiai atsirasti kaip akordeonas.lt portale pateiktos informacijos padarinys.
Administracija nekontroliuoja portalo lankytojų paskelbtos informacijos turinio ir neatsako už jį.
Visa atsakomybė už akordeonas.lt portale pateiktos informacijos teisingumą ir atitikimą Lietuvos Respulikos teisės aktams tenka informaciją pateikusiam asmeniui.
Informacija apie prieštaringą informaciją paskelbusį asmenį gali būti suteikta tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Naudodami portalą ir jame pateikiamą medžiagą bet kuria forma, Jūs tuo pačiu sutinkate su šiame dokumente paskelbtomis sąlygomis. Jeigu jums nepriimtinos šio dokumento sąlygos, Jums derėtų nedelsiant atsisakyti lankytis portale ir nenaudoti jame esančios medžiagos.

Akordeonas.lt administracija pasilieka teisę šalinti bet kuriuos komentarus savo nuožiūra.
Portale pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.