Kazys Stonkus

Kazys Stonkus (1968-2021) buvo atlikėjas, Vytauto Didžiojo Universiteto Muzikos akademijos profesorius, akordeono skyriaus vedėjas.

1992 m. baigė Lietuvos Muzikos ir teatro akademiją, 1992 – 1993 m. stažavosi Paryžiaus Muzikos akademijoje, 1996-1997 m. stažuotė Maskvos Gnesinų vardo institute.

Kazys Stonkus buvo nuolatos koncertuojantis akordeonistas – solistas  ir  įvairių ansamblių dalyvis. Koncertinės gastrolės driekėsi per visą pasaulį, tai:  Lietuva, Ryga, Talinas, Piarnu, Pekinas, Changsha, Izmiras, Šanchajus, Ankara, Madridas,Tianjin, Guangzhou, Hong Kongas, Tokijas, Nagoja, Osaka, Stambulas, Briuselis, Kemer, Paryžius, Kanai,  Ath, Tuluza, Maskva, Antalija,  Peterburgas,  Kaliningradas, Berlynas, Kelnas, Varšuva, Roma, Neapolis.

Kazys Stonkus sukūrė ir įrašė muziką  A.Griškevičiaus filmui „Mikališkių stebuklai“ (Demonstruotas Niujorke, San Franciske, Tokijuje, Berlyne), muziką  V.Gerulaičio jubiliejui.

Dalyvavo koncertiniuose turuose su dainininkais Asta Krikščiūnaite, Virgilijum Noreika, Gintare Skėryte, Judita Leitaite, Rasa Rapalyte, Egidijumi Sipavičiumi, M.K. Čiurlionio kvartetu.

Atliko įrašus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Amsterdamo, Maskvos, Romos, Eindhoveno, Paryžiaus, Varšuvos, Rygos, Pekino, Briuselio įrašų studijose.

Įrašė muziką spektakliams, kurią kūrė kompozitoriai G. Puskunigis, B.Kutavičius, A. Martynaitis – viso 65 spektakliams. Dalyvavo įrašant 14 kompaktinių plokštelių. Taip pat įrašė Lietuvos kompozitorių – J.Tamulionio, F.Bajoro, O.Balakausko, A.Kučinsko, O. Narbutaitės, S.Dikčiūtės, A. Martynaičio, K.Stonkaus kūrinius, solo akordeonui.

Buvo LRT, LNK, TV1, TV projektų žiūri narys.

Kazys Stonkus dalyvavo respublikinių ir tarptautinių konkursų vertinimo komisijų darbe.