Genadijus Savkovas

Genadij Savkov – virš 30 metų groja duete kartu su E.Gabniu (plačiau galite skaityti čia). Taip pat dalyvauja muzikiniame gyvenime kaip solistas ir skirtingų ansamblių narys (tarp jų: M. K. Čiurlionio styginis kvartetas, LNSO artistai (styg. kvintetas) kartu su pianistu P. Jaraminu ir saksofonininku D. Praspaliausku). Genadij Savkov grojo su LNSO simfoniniu orkestru (vad. J.Domarkas), su Šv.Kristoforo kameriniu orkestru (vad. D. Katkus), LRT lengvosios muzikos orkestru (vad. J. Cechanavičius ir T. Leiburas). Jam teko akomponuoti R. Maciūtei, J. Leitaitei, V. Noreikai, A. Markauskui, V. Prudnikovui, A. Stasiūnaitei, J. Girijotui, E. Kuodžiui, E. Sipavičiui ir kitiems solistams. Įrašyta kompaktinė plokštelė su Aktoriumi R. Kazlu. Daug metų jis grojo T. Leiburo Retro muzikos ansamblyje (įrašyta kompaktinė plokštelė). Šiuo metu ruošia programą su vibrafonistu S. Augliu, kurioje skambės orginali muzika, pritaikyta šiam sąstatui, taip pat džiazo standartai. Su retro ansamliu įrašyta ir išleista dviguba kompaktinė plokštelė „Sharmaine” (Neužmirštamos akordeono melodijos).

G. Savkov vadovauja Instrumentiniam trio (P.Zaremba – bosas, M. Zaremba – klarnetas ir akordeonas – G. Savkov), groja su smuikininku A.Krevniavičium (saloninė, klasikinė, pramoginė ir šokių muzika). Atlikėjas grodamas duete su E. Gabniu bei kvintete „Excelsior“ yra tapęs penkių Tarptautinių akordeono muzikos konkursų laureatu.

G.Savkovas yra baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, stažavosi Kijevo muzikos akademijoje.

Išleista daug kompaktinių pluokštelių (su E. Gabniu, kvintetu „Excelsior“, T. Leiburo Retro muzikos ansambliu), apie šimtas kūrinių įrašyta LRT fondui.