Chill’ out

Akordeonistų trio „Chill’ out” susikūrė Kauno J.Gruodžio konservatorijoje 2003 m. Kupini idėjų ir įvairiausių minčių, vaikinai stengėsi jas išreikšti ansamblio repertuare. Šalia klasikos groja ir pramoginę muziką, domisi jazz muzika, kuria bei aranžuoja įvairias kompozicijas. Aktyviai dalyvauja Respublikiniuose bei tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose. Nuo 2004 m. ansamblio nariai studijuoja LMTA prof. Ričardo Sviackevičiaus kamerinio ansamblio klasėje. 2005 m. ansamblio pradininkui, kompozicijų autoriui, aranžuotojui ir sielai, Arnui Mikalkėnui, išvykus į užsienį, ansamblyje groja Romas Morkūnas, kuris puikiai įsiliejo į ansamblio sudėtį, jo repertuarą bei siekius.

Ansamblis groja visuose Lietuvos akordeonistų festivaliuose, bendrauja bei rengia įvairius muzikinius projektus su kitas jaunais atlikėjais: Mantu ir Gediminu Augustaičiais (būgnai), Mindaugu Stundžia (būgnai), LMTA džiazo skyriaus vokalistėmis Rūta Švipaite, bei Valentina Jaronskaja (vokalas, fortepijonas). Sausio mėnesį Kauno akordeonistų festivalyje, trio nariai, kartu su Arnu Mikalkėnu ir Nerijumi Mačekoniu, atliko įdomų projektą su garsiniais, elektriniais efektais, vaizdo projekcijomis.

2004m. Tarptautinis akordeonistų konkursas „Stefano Bizzari” (Italija), Jazz kat. – Grand Prix
2004m. Tarptautinis akordeonistų konkursas „SANOK 2004” (Lenkija) – II vieta.
2005m. VI Respublikinis Lietuvos akordeonistų konkursas – II vieta.
2006m. Tarptautinis akordeonistų konkursas „SANOK 2006” (Lenkija) – II vieta.
2006m. Tarptautinis akordeonistų konkursas „Citta di Lanciano” (Italija) – II vieta.
2007m. Tarptautinis akordeonistų konkursas „Čestochova 2007” (Lenkija) – I vieta.

Nerijus Bakula (gim. 1983m.)
Baigęs Marijampolės muzikos mokyklą, įstojo į Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoją, kur mokėsi Aleksandro Ančenkovo, o vėliau mokytojos ekspertės Gražinos Lukošienės klasėje. Studijų metais, grodamas akordeonistų kvintete, tapo Respublikinių ir tarptautinių konkursų Lenkijoje, Italijoje laureatu. Studijuojant konservatorijoje aktyviai koncertavo su susibūrusiu ansambliu „Chill’ out” trio. Šiuo metu yra Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos (LMTA) studentas, studijuojantis akordeono specialybę pas dėst. asist. Daniel Rozov. Aktyviai domisi džiazu, lanko improvizacijos paskaitas pas dėst. E.Buožį. Taip pat yra ansamblio „Rendez-vous” narys, kuriame atliekamos vienos garsiausių pracūzų dainininkės Edith Piaf melodijos.
2000m. IV Respublikinis Lietuvos akordeonistų konkursas – III vieta.
2002m. V Respublikinis Lietuvos akordeonistų konkursas – III vieta.
2007m. VII Respublikinis Lietuvos akordeonistų konkursas – II vieta (klasikos kategorija) ir I vieta (light kategorija).

Romas Morkūnas (gim. 1986m.)
Baigė Joniškio meno mokyklą ir Šiaulių konservatoriją, akordeono klasę. Nuo 2004m. yra Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos (LMTA) studentas, studijuojantis akordeono specialybę pas dėst. lek. Raimondą Sviackevičių. Aktyviai dalyvauja Lietuvos akordeonistų koncertiniame gyvenime, dalyvavo respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose kaip solistas ir įvairių ansamblių dalyvis, yra paruošęs soliniį rečitaliį, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose, seminaruose.
2002m. V Respublikinis Lietuvos akordeonistų konkursas – III vieta.
2003m. IX Tarptautinis akordeonistų konkursas „Citta di Montese” (Italija) – II vieta.
2005m. XI Tarptautinis akordeonistų konkursas „Citta di Montese” (Italija) – II vieta.
2007m. VII Respublikinis Lietuvos akordeonistų konkursas – III vieta (klasikos kategorija).

Audrius Pazniokas (gim. 1983m.)
Muzikos kelią pradėjo Kalvarijos muzikos mokykloje. Po šios mokymo įstaigos studijavo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, mokytojos ekspertės Birutės Rušėnienes klasėje. Studijų metais, grodamas akordeonistų kvintete, tapo Respublikinių ir tarptautinių konkursų Lenkijoje, Italijoje laureatu. Studijuojant konservatorijoje aktyviai koncertavo su susibūrusiu ansambliu „Chill’ out” trio. Šiuo metu yra Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijos (LMTA) studentas, studijuojantis akordeono specialybę pas dėst. asist. Daniel Rozov.